Bogen kan faktisk udfyldes allerede fra ungdommens alder.
Bogen er udformet som et ringbind, sådan at du kan udtage eller indsætte det, der er mest aktuelt  for dig selv. Den er opbygget sådan, at den starter med ens fødsel / fødested og fortsætter med barndommen, familie og slægt. Derefter kommer sider med en lang række af alfabetisk opbyggede  emner. Derved bliver det også lettere overskueligt at skrive om ét emne ad gangen - og måske udvælge lige det emne, du har lyst til at skrive om den pågældende dag. Der er intet sidetal påtrykt, idet du til sidst kan indsætte siderne, som du ønsker det i din helt personlige bog.
Bogen sælges i forskellige udgaver.

Den håndlavede udgave  er indbundet i bogbinderlærred. Hvert eksemplar trykkes og fremstilles separat i  valgfri farve.
Hvem har ikke tænkt på, hvordan det er at være gammel?

Bogen er til brug for dig selv, fortæl dig selv, hvordan dit liv - indtil nu - har været.
Fortæl det du har lyst til. Vis det til dine evt. børn - børnebørn.
Får du senere hjemmehjælp / hjemmesyge-plejerske  i dit hjem eller flytter på plejehjem, kan du vise det, du har lyst til til det personale, der kommer i dit hjem - eller på det plejehjem, hvor du bor.

Det er dig - dit liv - dine  ressourcer - et spændende liv, som du skal fortælle om.
Bogen kan bruges som pædagogisk værktøj i sundhedsuddannelserne, i studiekredse og skoler. Det enkelte emne eller en udfyldt bog kan være en del  af et fælles projekt børn, unge og ældre imellem
.

Grundbogen er ikke et litterært værk, men har DU udfyldt din bog, er den "et mageløst værk".
Tænk alle de år, du har levet - hver dag i dit liv - vi husker selvfølgelig ikke alle dagene fra hinanden, men kommer vi i gang med at skrive ned efter nogle huskepunkter, er der meget at fortælle.
Når først du kommer i gang, kommer sjove ting frem i hukommelsen, som også er værd at huske.
Så jeg håber for nutidens og fremtidens ældre, at denne bog kan være med til at skabe større forståelse for de
mennesker - vi alle er og ikke et nummer i rækken - et cpr - nr!

EKSEMPLER PÅ EMNER I BOGEN

Når så bogen er færdig:

Hvad du i dit liv har bedrevet,

det har du her beskrevet.

Familie
og slægt

Musik

Gift, skilt, ugift - ny familie?

Copyright Ó

Legetøj

Plejehjem

Tysk udgave

Brev@helelivet.dk

ISBN 87-986602-0-9

Tilbage til hovedsiden/helelivet